GRUP TRENCADANSA

[OCCITAN ARANÉS cap enjós / CASTELLANO abajo / ENGLISH below]


Trencadansa s’ha format el 2015 per iniciativa d’un grup d’amants de la música i el ball tradicionals d’arreu de Catalunya que miren de centrar-se en l’estudi de peces ballables des d’un punt de vista històric, i per això s’han proposat reconstruir danses i balls populars catalans per tal d’arribar al seu estadi més originari, anterior a la folklorització. L’objectiu és arribar a unes formes que no estiguen condicionades per criteris d’estilització escènica i que permeten l’expressió més espontània i el gaudi del ball.


Així mateix, també vol recuperar els conjunts instrumentals que feren possible estos gèneres i músiques abans de la irrupció de la cobla. Parlem de formacions com ara la mitja cobla o la cobla de tres quartans, la gaita i el tabal, la rondalla de corda, i instruments com la gralla, el flabiol, l’acordió diatònic o el pandero quadrat.


Amb el desig d’adaptar-se a l’escenari, Trencadansa s’ha volgut presentar amb una proposta que pogués contextualitzar, a través de la indumentària històrica, una època: el segle XIX, i un país: Catalunya, al marge de la imatge estereotipada del “folklorisme” o “tipisme”. Cal advertir que no necessàriament hi haurà sempre una correspondència entre esta indumentària i el marc cronològic en què suposadament eren vigents les manifestacions musicals que es mostraran.


Al capdavall, la intenció de Trencadansa és mostrar la varietat del folklore coreograficomusical català a través de les diferents músiques, instruments, balls i danses. Us convidem, per tant, a gaudir dels balls de festa major (balls plans, balls de coques, dansades, contrapassos, sardanes...), danses rituals (balls de cascavells, de bastons...) i balls acíclics (jotes, boleros, fandangos, agarrats...) que trobem arreu del nostre país.


MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 617.95.48.01 (Miquel)
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Trencadansa Perpinya


OCCITAN ARANÉS [CASTELLANO abajo / ENGLISH below]


“Trencadansa” se formèc eth 2015 per iniciatiua d'un grop d'amants dera musica e eth balh tradicionau d'arreu de Catalonha que vòlen centrar-se en estudi de pèces de balh dempús d'un punt de vista istorica, e per açò s'an prepausat a rebastir dances e balhs populars catalans per'mor d'arribar en sòn estadi mès originari, anterior ara folklorització. Er objectiu ei arribar en ues formes que non siguen condicionades per critèris d'estilizacion scenica e que permeten era expression mès espontanèa e eth gòi deth balh.


Atau madeish, tanben vòu recuperar es conjunts esturmentaus que heren possible aguesti genres e musiques abans dera irrupcion dera cobla. Parlam de formacions coma ara la mitja
cobla o la cobla de tres quartans, era gaita e eth tambor, era rondalha de còrda, e estruments coma era gralla, eth flabiòl, er acordeon diatonic o eth pandero quarrat.


Damb eth desir d'adaptar-se ath scenari, “Trencadansa” s'a volut presentar damb ua prepausa que podesse contextualizar, a trauès dera indumentària istorica, ua epòca: eth sègle XIX, e un país: Catalonha, ath marge dera imatge estereotipada deth folklorisme o “tipisme”. Cau avertir que non necessàriaments i aurà tostemps ua correspondéncia entre aguesta indumentària e eth marc cronologic que supausadaments èren en vigor es manifestacions musicaus que se mostraràn.


Fin finau, era intencion de “Trencadansa” ei mostrar era varietat deth folklore coreograficomusical catalan a trauès des diferentes musiques, estruments, balhs e dances. Vos convidam, donques, a gaudir des balhs de hèsta major (balhs plans, balls de coques, dansades, contrapassos, sardanes...), dances rituaus (balhs de cascavells, de bastons...) e balhs aciclics (jotes, boleros, fandangos, agarrats...) que trobam arreu deth nòste país.


MÈS INFORMACION:
Telefòn: 617.95.48.01 (Miquel)
Corrèu electronic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Disseny sense títol 4


CASTELLANO / ESPAÑOL [ENGLISH below]


“Trencadansa” se formó en 2015 por iniciativa de un grupo de amantes de la música y el baile tradicionales de toda Cataluña que tratan de centrarse en el estudio de piezas bailables desde un punto de vista histórico, y por eso se han propuesto reconstruir danzas y bailes populares catalanes para llegar a su estadio más originario, anterior a la folklorización. El objetivo es llegar a unas formas que no estén condicionadas por criterios de estilización escénica y que permitan la expresión más espontánea y el disfrute del baile.


Asimismo, también quiere recuperar los conjuntos instrumentales que hicieron posible estos géneros y músicas antes de la irrupción de la “cobla”. Hablamos de formaciones como la “mitja cobla” o la “cobla de tres quartans”, la gaita (dulzaina) y el tambor, la rondalla de cuerda, e instrumentos como la gralla, el flabiol, el acordeón diatónico o el pandero cuadrado.


Con el deseo de adaptarse al escenario, “Trencadansa” se ha querido presentar con una propuesta que pudiera contextualizar, a través de la indumentaria histórica, una época: el siglo XIX, y un país: Cataluña, al margen de la imagen estereotipada del folklorismo o “tipismo”. Hay que advertir que no necesariamente habrá siempre una correspondencia entre esta indumentaria y el marco cronológico en el que supuestamente estaban vigentes las manifestaciones musicales que se mostrarán.


Al fin y al cabo, la intención de “Trencadansa” es mostrar la variedad del folclore coreográfico-musical catalán a través de las diferentes músicas, instrumentos, bailes y danzas. Os invitamos, por tanto, a disfrutar de los bailes de fiesta mayor (balls plans, balls de coques, dansades, contrapasos, sardanas...), danzas rituales (bailes de cascabeles, de bastones...) y bailes acíclicos (jotas, boleros, fandangos, agarrados...) que encontramos en nuestro país.


MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: 617.95.48.01 (Miquel)
Correo electrónico: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

IMG 20180614 WA0003


ENGLISH


"Trencadansa" was formed in 2015 by the initiative of a group of traditional music and dance lovers from all over Catalonia who try to focus on the study of danceable pieces from a historical point of view, and for that reason they have proposed to reconstruct dances and popular Catalan dances to reach their most original stage, prior to folklorization. The objective is to arrive at forms that are not conditioned by criteria of scenic stylization and that allow the most spontaneous expression and enjoyment of the dance.


Likewise, he also wants to recover the instrumental ensembles that made these genres and music possible before the emergence of the "cobla". We are talking about formations like the "mig cobla" or the "cobla de tres quartans", the gaita (shawm) and the drum, the rondalla (with string instruments), and instruments like the gralla, the flabiol, the diatonic accordion or the square tambourine.


With the desire to adapt to the stage, "Trencadansa" wanted to be presented with a proposal that could contextualize, through historical clothing, an era: the 19th century, and a country: Catalonia, outside the stereotyped image of folklorism or "typism". It must be noted that there will not necessarily always be a correspondence between this clothing and the chronological framework in which the musical events that will be shown were supposedly active.


In short, the intention of "Trencadansa" is to show the variety of Catalan choreographic-musical folklore through different music, instruments and dances. We invite you, therefore, to enjoy the fiesta dances (balls plans, balls de coques, dansades, contrapassos, sardanas...), ritual dances (bell dances, stick dances...) and acyclic dances (jotas, boleros, fandangos, check-to-check dances...) that we find in our country.


MORE INFORMATION:
Contact phone number: 617.95.48.01 (Miquel)
Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.