04 CARTELL CAMPUS EBREFOLK 2024 

Vídeo promocional del 12é Campus (professorat)
 
Vídeo promocional del 12é Campus (poetes improvisadors, músics i rondalles)

3       4       5 

    Cartell ball de coques 1    CARTELL RONDA ebrefok 2024   12é CAMPUS EBREFOLK actes nocturs

CATALÀ/VALENCIÀ [OCCITAN ARANÉS cap enjós / CASTELLANO abajo / ENGLISH below]


El Campus de Patrimoni Etnomusical EBREFOLK és una iniciativa de l’associació de recerca i difusió etnogràfica “Espai de So”, amb el suport de diverses institucions, que pretén difondre el patrimoni etnomusical de les terres banyades per l’Ebre i els seus afluents –un espai compartit per Aragó, Catalunya i el País Valencià– per mitjà de tallers, xarrades, actuacions musicals i exposicions al llarg de quatre dies del mes de juliol a Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre).


El Campus, creat l’any 2013, s’articula bàsicament en tallers destinats a tots aquells que vulguen acostar-se a un major coneixement de la cultura musical tradicional del territori, i són impartits per especialistes en la matèria. Així mateix, els continguts del Campus se centren en oferir una nova mirada al patrimoni etnomusical i etnocoreològic d’estos territoris, tot superant visions errònies i tergiversades del passat.


En este sentit, considerem que la identificació que la població d’estos pobles ha forjat al voltant de la jota és tota una fita, a pesar que este gènere musical, que ha esdevingut un tret identitari, és només la punta de l’iceberg d’un llegat immaterial i material ben fràgil, molt més ampli i desconegut. De fet, Ebrefolk vol consolidar-se com un punt d’encontre per a l’aprenentatge, l’intercanvi i la difusió de coneixements, la interrelació, la convivència i l’oci en un privilegiat entorn, al bell mig del territori catalanoparlant, en el qual tinguen cabuda altres realitats musicals mediterrànies i hispàniques.


Per això, els tallers de ball, cant i instruments tradicionals destinats als alumnes matriculats es complementen amb altres activitats formatives i lúdiques, obertes a tothom, com ara una ronda pels carrers (dijous), una vetlada de versadors i rapers (divendres), un bureo/sarau -sopar popular amb ballada participativa- (dissabte) i, des de 2023, la interpretació del restaurat Ball de Coques de Móra d’Ebre (diumenge al matí).


MÉS INFORMACIÓ:
Telèfons: 606 36 12 73 (Ferran) i 658 46 37 06 (Sergi)
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


OCCITAN ARANÉS [CASTELLANO abajo / ENGLISH below]

Eth Campus de Patrimòni Etnomusical EBREFOLK ei ua iniciatiua dera associacion de recèrca e difusion etnografica “Espai de So”, damb eth supòrt de diuèrses institucions, que preten difóner er auviatge etnomusical des tèrres banhades per arriu Ebre e es sòns afluents –un espaci compartit per Aragon, Catalonha e eth País Valencian– per miei de talhèrs, charrades, actuacions musicaus e exposicions ath long de quate dies deth mes de junhsèga a Móra d'Ebre (Ribèra d'Ebre).

Eth Campus, creat er an 2013, s'articule basicaments en talhèrs destinadi a toti aqueri que volguen apropar-se a ua major coneishença dera cultura musicau tradicionau deth territòri, e son impartidi per especialistes ena matèria. Atau madeish, es contenguts deth Campus se centren en aufrir un nau guardar ar patrimòni etnomusical e etnocoreològic d'aguesti territòris, tot en tot superar visions errònies e capvirades deth passat.

En aguest sens, consideram qu'era identificacion qu'era poblacion d'aguesti pòbles a forjat ath torn dera jota ei tota ua hita, a pesar qu'aguest genre musicau, que a vengut un trèt identitari, ei solaments era punta dera iceberg d'un legat inmaterial e materiau plan fragil, fòrça mès ample e desconeishut. De hèt, Ebrefolk vòu assolidar-se coma un punt d'amassada entad aprendissatge, er escambi e era difusion de coneishences, era interrelació, era convivéncia e er òci en un privilegiat entorn, ath bèl miei deth territòri catalanòfon, que i agen cabudes d'aute realitats musicaus mediterranèes e hispaniques.

Per açò, es talhèrs de balh, cant e estruments tradicionaus destinadi as escolans matriculadi se completen damb autes activitats formatives e ludiques, daurides a tothom, coma ara ua ronda pes carrèrs (dijaus), ua velhada de versadors e rapers (diuendres), un bureo/sarau -sopar popular damb balhada participativa- (dissabte) e, dempús de 2023, era interpretacion deth restaurat Ball de Coques de Móra d'Ebre (dimenge peth maitin).

MÈS INFORMACION:
Telefòns: 606 36 12 73 (Ferran) e 658 46 37 06 (Sergi)
Corrèu electronic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


CASTELLANO / ESPAÑOL [ENGLISH below]

El Campus de Patrimonio Etnomusical EBREFOLK es una iniciativa de la asociación de investigación y difusión etnográfica “Espai de So”, con el apoyo de diversas instituciones, que pretende difundir el patrimonio etnomusical de las tierras bañadas por el Ebro y sus afluentes –un espacio compartido por Aragón, Cataluña y el País Valenciano– mediante talleres, charlas, actuaciones musicales y exposiciones a lo largo de cuatro días del mes de julio en Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre).

El Campus, creado en 2013, se articula básicamente en talleres destinados a todos aquellos que quieran acercarse a un mayor conocimiento de la cultura musical tradicional del territorio, y son impartidos por especialistas en la materia. Asimismo, los contenidos del Campus se centran en ofrecer una nueva mirada al patrimonio etnomusical y etnocoreológico de estos territorios, superando visiones erróneas y tergiversadas del pasado.

En este sentido, consideramos que la identificación que la población de estos pueblos ha forjado alrededor de la jota es todo un hito, a pesar de que este género musical, que se ha convertido en un rasgo identitario, es sólo la punta del iceberg de un legado inmaterial y material bien frágil, mucho más amplio y desconocido. De hecho, Ebrefolk quiere consolidarse como un punto de encuentro para el aprendizaje, el intercambio y la difusión de conocimientos, la interrelación, la convivencia y el ocio en un privilegiado entorno, en medio del territorio catalanohablante, en el que tengan cabida otras realidades musicales mediterráneas e hispánicas.

Por eso, los talleres de baile, canto e instrumentos tradicionales destinados a los alumnos matriculados se complementan con otras actividades formativas y lúdicas, abiertas a todo el mundo, como una ronda por las calles (jueves), una velada de troveros y raperos (viernes), uno bureo -cena popular con baile participativo- (sábado) y, desde 2023, la interpretación del restaurado Ball de coques de Móra d'Ebre (domingo por la mañana).

MÁS INFORMACIÓN:
Teléfonos: 606.36.12.73 (Ferran) y 658 46 37 06 (Sergi)
Correo electrónico: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


ENGLISH

The EBREFOLK Ethnomusical Heritage Campus is an initiative of the ethnographic research and diffusion association "Espai de So", with the support of various institutions, which aims to spread the ethnomusical heritage of the lands bathed by the Ebro and its tributaries –a shared space by Aragon, Catalonia and the Valencian Country– through workshops, talks, musical performances and exhibitions over four days in July in Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre).

The Campus, created in 2013, is basically organized into workshops aimed at all those who want to learn more about the traditional musical culture of the territory, and they are taught by specialists in the field. Likewise, the contents of the Campus focus on offering a new look at the ethnomusical and ethnocoreological heritage of these territories, overcoming erroneous and distorted views of the past.

In this sense, we consider that the identification that the population of these areas has forged around the jota is quite a milestone, despite the fact that this musical genre, which has become an identity trait, is only the tip of the iceberg of an immaterial and very fragile material legacy, much more extensive and unknown. In fact, Ebrefolk wants to consolidate itself as a meeting point for learning, the exchange and diffusion of knowledge, interrelationship, coexistence and leisure in a privileged environment, in the middle of the Catalan-speaking territory, in which other musical realities have a place Mediterranean and Hispanic.

Therefore, the dance, song and traditional instrument workshops for enrolled students are complemented by other educational and fun activities, open to everyone, such as a street walk (Thursday), an evening of improvisers and rappers (Friday), a bureo -popular dinner with participatory session of dance- (Saturday) and, from 2023, the interpretation of Ball de coques of Móra d'Ebre (Sunday morning).

MORE INFORMATION:
Contact phone numbers: 606.36.12.73 (Ferran) & 658 46 37 06 (Sergi)
E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Campus de música i ball populars
de les Terres de l’Ebre, Matarranya i Nord Valencià

Vídeo promocional 3r EBREFOLK, Un campus irrepetible!